Default

Rechtsbijstand


 Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die juridische hulp, dat wil zeggen ondersteuning met advocaten of juristen, waarborgt als dat nodig is. 

Vroeger gold het vooral verkeers- of autoverzekeringen, maar door het toegenomen claimbewustzijn en het afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp doen zich tegenwoordig steeds meer situaties voor waarbij rechtsbijstand gewenst of zelfs noodzaak is.