Default

Aansprakelijkheid

Een Aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid.

Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade (in verzekeringstermen: zuivere vermogensschade) is doorgaans niet verzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering kan zowel worden afgesloten door een particulierals door een bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar.

Particulieren kunnen zich verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De AVP is een verzekering die de verzekerde en zijn gezin verzekert tegen het risico van aansprakelijkheid.