Default

NIEUWS & Tips!

Op deze pagina vindt u diverse handige links op het gebied van hypotheken, pensioenen, lenen, verzekeren, veiligheid en preventie.

 • Authoriteit Financiële Markten (AFM)
  De AFM houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse Financiële Markten.
 • Bureau Krediet Registratie
  Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR ofwel CKI leggen we betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben. Als u bijvoorbeeld een flexibel krediet, een creditcard of een kredietlimiet op uw betaalrekening of een gsm-abonnement hebt, bent u ook bekend bij het BKR.
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid                                                                   Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.
 • Convenant Schadepreventie
  Deze site van het Convenant Schadepreventie geeft u een overzicht van allerlei soorten preventie om brand tegen te gaan en om inbraak te voorkomen.
 • Gezond op reis
  Duidelijke en handige tips ter voorkoming van (infectie)ziekten op vakantie.
 • Isgestolen.nl
  Er is een centrale database waarin gestolen voer- en vaartuigen worden geregistreerd. U kunt hier zelf uw gestolen motorrijtuig of vaartuig registreren.
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Heeft u een klacht en komt u er met uw verzekeraar, bank of tussenpersoon niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut.
 • Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
  Op de site van het LCR kunt u opzoeken in hoeverre u inentingen nodig heeft voor uw vakantie.
 • Monuta Uitvaart
  Op deze site vindt u alle informatie betreffende uitvaartverzekeringen van Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen. De site heeft de mogelijkheid om online een premie te berekenen en direct een uitvaartverzekering af te sluiten.
 • Ministerie van VROM - koopsubsidie
  Met koopsubsidie wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen. De regels voor koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan hij een subsidie in de vorm van maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen.
 • Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
  Het Nibud informeert en adviseert u over allerlei geldzaken. Door u informatie en tips te geven op deze website, maar ook door diverse boeken en brochures uit te geven, die u via deze site kunt bestellen.
 • Nationaal Platform Personenschade
  Hier vindt u uitgebreide informatie over de medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval. Deze site bevat veel verwijzingen naar andere nuttige sites.
 • Nationale Hypotheek Garantie
  Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning af. Bovendien bespaart u honderden euro's per jaar.
 • NCP Certificatie
  NCP Certificatie is het certificatie-instituut in Nederland op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke derdeverklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften.
 • Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
  De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is al 75 jaar de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. De NVVK komt ook op voor de belangen van mensen met schulden en schuldeisers. Die brede horizon stelt de vereniging in staat een belangrijke rol te spelen in de schuldhulpverlening.
 • Polisvoorwaarden Online
  Polisvoorwaarden OnLine biedt u alle polisvoorwaarden van verzekerings- maatschappijen aan. U kunt deze voorwaarden bekijken en printen. Zo heeft u altijd de beschikking over de juiste polisvoorwaarden, en is de verzekeraar zeker van goede voorlichting.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen
  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is er voor iedereen. Of u nu eigenaar of huurder bent van een bestaande woning of een nieuw te bouwen huis of flat. U kunt inbrekers vóór zijn door uw woning aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
 • Rijksdienst Wegverkeer
  Online kan op basis van het kenteken opgevraagd worden: voertuigsoort, merk, kleur, brandstofsoort en het aantal cilinders, maar ook de datum van de eerste toelating, de datum van de eerste tenaamstelling en de datum waarop het voertuig APK-gekeurd moet zijn.
 • SenterNovem
  Het uitvoeringsorgaan van de koopsubsidie
 • Slachtofferhulp Nederland
  Deze website geeft antwoord op de meest voorkomende vragen na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk.
 • Smartengeld
  Op deze website krijgt u aan de hand van voorbeelden inzicht in welke gevallen smartengeld wordt uitgekeerd en de hoogte van de bedragen die daarmee gemoeid zijn.
 • Sociale Verzekerings Bank
  De SVB is de uitvoerder voor regelingen als AOW, ANW, Kinderbijslag en nog een aantal andere regelingen.
 • Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
  Jaarlijks worden tienduizenden voertuigen gestolen. Organisaties vanuit de publieke en private sector hebben de krachten in AVc gebundeld om dit fenomeen te bestrijden.
 • Stichting ART
  Op deze site vindt u alle goedgekeurde sloten voor uw tweewieler die door de meeste verzekeraars worden geaccepteerd.
 • Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging
  Op deze site kan gezocht worden naar inbouwbedrijven die beveiligingssystemen van auto's die per merk kunnen inbouwen. Ook kan gezocht worden naar mechanische beveiligingsproducten voor caravans, aanhangers en motoren.
 • Stichting Centraal Informatie Systeem
  In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
  SVn beheert fondsen van gemeenten voor de kwaliteitsverbetering van onze gebouwde leefomgeving. Is uw gemeente deelnemer van SVn? Dan kan het zijn dat u in aanmerking kunt komen voor een "zachte lening". Een "zachte lening" is een lening waarover u heel weinig of zelfs helemaal geen rente betaalt. Dat kan dus aardig schelen in de maandlasten. Soepele acceptatie is een ander kenmerk van een "zachte lening".
 • Verbond van Verzekeraars
  Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt, gemeten naar bruto premie-inkomen. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.
 • Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit
  Het VbV vervult een centrale rol in de bestrijding van voertuigcriminaliteit. Het productenprogramma is zeer breed en varieert van de helpdesk die de gedupeerde dag en nacht verder op weg helpt tot onderzoekers die het rechercheteam ondersteunen.